ขอแจ้งยกเลิกการแข่งขันกีฬาเปตอง
วันที่ 12 สิงหาคม 2557
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกทุกวัน
ทำให้สนามแข่งขันมีน้ำท่วมขังไม่สามารถใช้ในการแข่งขันได้วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬาเปตองโอเพ่น ครั้งที่ 10

Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย


ไม่มีความคิดเห็น: