ขอแจ้งยกเลิกการแข่งขันกีฬาเปตอง
เดือน เมษายน / พฤษภาคม / ตุลาคม ประจำปี 2557
เนื่องจากช่วงดังกล่าวอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน


วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬาเปตองโอเพ่น ครั้งที่ 10

Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย


ไม่มีความคิดเห็น: